ESA ISD

Industry Space Days 2024

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zaprasza do udziału w Industry Space Days (ISD) w ESA/ESTEC (Noordwijk, Holandia) w dniach 18–19 września 2024 r.
Rejestracja uczestników od 1. kwartału 2024 r. .

Organizatorem ISD jest Biuro ds. MŚP w Dyrekcji ds. Komercjalizacji, Przemysłu i Zakupów ESA w celu wspierania współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w całym sektorze kosmicznym.

Kluczowe elementy wydarzenia to:
➔ wcześniej zaplanowane spotkania 1 na 1 w celu skutecznego i szybkiego nawiązania nowych kontaktów
➔ wystawa ze stoiskami ESA i branżowymi oraz możliwość nawiązania kontaktu z przyszłymi partnerami
➔ przemówienia programowe i dyskusje panelowe z udziałem ESA, przemysłu, inwestorów i partnerów instytucjonalnych
➔ Prezentacje i warsztaty ESA na temat możliwości biznesowych i przyszłych działań

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej https://isd.esa.int/